Regulamin sklepu inspired second hand $htheme_margin_top = 0; if(is_admin_bar_showing()){ $htheme_margin_top = '32px'; } ?>

Regulamin

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne.

1. Sklep Internetowy www.inspired.sklep.pl, którego właścicielem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Inspired Shop, Anna Wagenknecht, z siedzibą pod adresem Wykno 8, 97-225 Ujazd, NIP:7732476846, REGON:362429903

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym), a sklepem (Sprzedającym).

3. Wszystkie ceny podane na www.inspired.sklep.pl są centami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca na stronie produktu w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

4. Rejestracja konta w sklepie www.inspired.sklep.pl jest bezpłatna.

5. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą “O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

II. Zamówienia.

1. Zamówienia składać można przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Zamówienia są realizowane w dni robocze. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową, ale na terenie Tomaszowa Mazowieckiego istnieje możliwość odbioru osobistego po wcześniejszym uzgodnieniu drogą e-mailową.

2. Wysyłka:

Poczta Polska-List Polecony Ekonomiczny 8zł
Cena przesyłki zawiera opakowanie zabezpieczające produkt.

Paczki są nadawane dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i w środy.

3. Płatności za zakupione towary można dokonywać na nr konta bankowego. Na wpłatę czekamy od 3 do maksymalnie 5 dni roboczych (przy indywidualnych ustaleniach). Po tym okresie zamówienie zostaje anulowane.

4. Zamówienia są przyjmowane poprzez poprawnie wypełniony formularz zamówienia, dostępny podczas procedury zakupu towarów. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych bądź błędnych danych Sprzedający będzie kontaktował się z Kupującym w celu wyjaśnienia nieścisłości adresowych.

5. Czas realizacji zamówienia od momentu wpłaty do nadania przesyłki w placówce Poczty Polskiej może trwać od 2 do 5 dni roboczych. Z przyczyn niezależnych od nas może wydłużyć się maksymalnie do 7 dni roboczych.

6.Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Klient może anulować bądź wprowadzić zmiany w zamówieniu dopóki nie zostało ono wysłane, informując o tym Sprzedającego e-mailem bądź telefonicznie.

7. Każde złożone przez Klienta zamówienie potwierdzamy e-mailem z informacją o jego przyjęciu.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, o zaistniałej sytuacji Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

10. W przypadku anulowania zamówienia dwa razy pod rząd z powodu braku wpłaty, trzecie zamówienie zostanie z góry anulowane. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia oraz zawieszenia konta Klienta na czas nieokreślony.

III. Zwroty i wymiany.

1. Akceptujemy zwroty oraz wymiany zamówionych w naszym sklepie ubrań. Skontaktuj się z nami, gdy podejmiesz decyzję o zwrocie bądź wymianie towaru.

2. Zasady:

a) Klient po wcześniejszym skontaktowaniu się ze Sprzedającym ma prawo zwrócić kupione przedmioty w terminie do 14 dni od momentu zakupu.

b) Czas liczony jest od momentu odebrania przesyłki do momentu nadania paczki zwrotnej.

c) Prosimy o zabezpieczenie produktu przed odesłaniem.

d) Zwrot kosztów dotyczy kwoty zamówionego produktu oraz kosztu wysyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, oferowany przez nasz sklep).

e) Sprzedający nie ponosi kosztów przesyłki zwrotnej.

f) W przypadku zwrotów dokonanych kilka razy pod rząd Sprzedający zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Klienta.

IV. Inne:

1. Dane Klientów naszego sklepu są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim. Wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia i kontaktu z Kupującym.
2. Korzystanie ze strony internetowej www.inspired.sklep.pl jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Polityki Prywatności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).