SOCIAL

Regulamin

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne.

1. Sklep Internetowy www.inspired.sklep.pl, którego właścicielem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Inspired Shop, Anna Rajska, z siedzibą pod adresem Wykno 8, 97-225 Ujazd, NIP:7732476846, REGON:362429903

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym), a sklepem (Sprzedającym).

3. Wszystkie ceny podane na www.inspired.sklep.pl są centami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca na stronie produktu w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

4. Rejestracja konta w sklepie www.inspired.sklep.pl jest bezpłatna.

5. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

II. Zamówienia.

1. Zamówienia składać można przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Zamówienia są realizowane w dni robocze. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową, ale na terenie Tomaszowa Mazowieckiego istnieje możliwość odbioru osobistego po wcześniejszym uzgodnieniu drogą e-mailową.

2. Wysyłka:

Paczkomat InPost – 13zł
Przesyłka Kurierska InPost – 16zł
Cena przesyłki zawiera opakowanie zabezpieczające produkt.

Paczki są nadawane dwa lub trzy razy w tygodniu.

3. Płatności za zakupione towary można dokonywać na nr konta bankowego:
Pekao S.A. 13 1240 3145 1111 0010 6471 3055 lub na konto PayPal w przypadku przelewu z konta zagranicznego (prosimy o wcześniejszy kontakt, jeśli płatność będzie wysyłana z banku zagranicznego).

4. Na wpłatę czekamy od 3 do maksymalnie 5 dni roboczych (przy indywidualnych ustaleniach). Po tym okresie zamówienie zostaje anulowane. Staramy się wysyłać przypomnienia o zamówieniu.

5. Zamówienia są przyjmowane poprzez poprawnie wypełniony formularz zamówienia, dostępny podczas procedury zakupu towarów. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych bądź błędnych danych Sprzedający będzie kontaktował się z Kupującym w celu wyjaśnienia nieścisłości adresowych.

6. Czas realizacji zamówienia od momentu wpłaty do nadania przesyłki może trwać od 2 do 5 dni roboczych. Z przyczyn niezależnych od nas może wydłużyć się maksymalnie do 7-8 dni roboczych.

7. Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Klient może anulować bądź wprowadzić zmiany w zamówieniu dopóki nie zostało ono wysłane, informując o tym Sprzedającego e-mailem bądź telefonicznie.

8. Każde złożone przez Klienta zamówienie potwierdzamy e-mailem z informacją o jego przyjęciu.

9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, o zaistniałej sytuacji Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

10. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

11. W przypadku anulowania zamówienia dwa razy pod rząd z powodu braku wpłaty, trzecie zamówienie zostanie z góry anulowane. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia oraz zawieszenia konta Klienta na czas nieokreślony.

12. Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego jeżeli Kupujący dopuścił się zwłoki w odebraniu rzeczy, Sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Oprócz tego Sprzedawca ma możliwość sprzedać rzecz na rachunek Kupującego, powinien jednak wyznaczyć mu dodatkowy termin do jej odebrania.

III. Zwroty i wymiany.

1. Akceptujemy zwroty oraz wymiany zamówionych w naszym sklepie ubrań. Skontaktuj się z nami, gdy podejmiesz decyzję o zwrocie bądź wymianie towaru.

2. Zasady:

a) Klient po wcześniejszym skontaktowaniu się ze Sprzedającym ma prawo zwrócić kupione przedmioty w terminie do 14 dni od momentu zakupu.

b) Czas liczony jest od momentu odebrania przesyłki do momentu nadania paczki zwrotnej.

c) Prosimy o zabezpieczenie produktu przed odesłaniem.

d) Zwrot kosztów dotyczy kwoty całego zamówienia: produktów oraz kosztu wysyłki w przypadku rezygnacji z wszystkich zamówionych produktów. Jeżeli rezygnacja dotyczy części zamówienia, zwrot dotyczy jedynie danego produktu bez kosztu wysyłki.

e) Sprzedający nie ponosi kosztów przesyłki zwrotnej.

f) Do zatwierdzenia zwrotu konieczny jest paragon dołączony przez nas do zamówienia.

g) W przypadku zwrotów dokonanych kilka razy pod rząd Sprzedający zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Klienta.

h) Prawdo do zwrotu nie przysługuje Klientowi, w przypadku gdy zamówienie nie zostanie odebrane.

IV. Inne:

1. Dane Klientów naszego sklepu są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim. Wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia i kontaktu z Kupującym.
2. Korzystanie ze strony internetowej www.inspired.sklep.pl jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Polityki Prywatności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).